wit
     
TOLK GEBARENTAAL

 

 


Een tolk Gebarentaal is er voor de communicatie tussen dove en horende mensen.

De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt in Gebarentaal (of een ander modaliteit)

en alles wat de dove persoon gebaart in het gesproken Nederlands. Dit kan in verschillende situaties, bijvoorbeeld in het onderwijs, bij bruiloften, doktersbezoek, enz. Eigenlijk overal waar dove en horende personen zijn en er communicatie nodig is.

Ik kom dus in veel verschillende situaties terecht. Dat maakt mijn beroep ook zo leuk

en speciaal.Het verveelt nooit!


Er zijn verschillende modaliteiten waarin ik tolk. Bijvoorbeeld Nederlandse Gebarentaal (NGT), maar ook Nederlands ondersteund Met Gebaren (NMG), Vierhanden gebaren

of vingerspellen in de hand (voor doofblinde mensen) of een duidelijk mondbeeld (voor mensen die goed kunnen liplezen en minder goed of niet kunnen gebaren).
Als tolk heb ik een beroepscode. Hier staat onder andere in dat ik zwijgplicht heb.

 

Voor een complete beschrijving van de beroepscode verwijs ik u naar www.nbtg.nl. Op deze site kunt u ook de leveringsvoorwaarden vinden die ik hanteer. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal, de NBTG.

 

 

 

 

 

 


links contact ilse aanvragen aanvragen home filmpjes cv opleiding tolk_gebarentaal